Hotel Playa de Camariñas. C/ Area da Vila, 52 - 15123 - Camariñas (A Coruña). + 34 663 585 076 .
reservas@hotelplayadecamarinas.com